Home » Резултати

Резултати

Щракнете, за да изтеглите интелектуалните резултати от проекта

  1. Проучване и анализ на процеса на валидиране на предходен обучителен опит 
  2. Доклад за унифициране на единици резултати от учене
  3. Модул за валидиране и оценяване на предходен обучителен опит
  4. Онлайн базиран наръчник за кариерни консултанти за осъществяване на процес на признаване на предходен обучителен опит
  5. Портфолио на компетентностите