Home » Новини
Post Image

Популяризиране на проекта Toolkit4RP по време на годишната конференция на Лесотехническия университет

Проектът Toolkit4RPL беше представен на годишната конференция на Лесотехническия университет, която се проведе на 19 февруари 2020 г. в столицата София. Конференцията беше посветена на темата за възможностите за обучение и образование в България. Сред участниците бяха студенти и университетски […]

Post Image

Проектът Toolkit4RPL беше представен по време на Годишната конференция на университета в Калабрия (Италия)

Представител на Згура-М ЕООД бе поканен като гост на годишната конференция на Университета в Калабрия, която се проведе на 7 ноември 2019 г. Проектът Toolkit4RPL бе представен като един от ключовите проекти на организацията в областта на признаването и валидирането […]

Post Image

Представяне на проект Toolkit4RPL по време на Годишната конференция на Националната агенция за професионално образование и обучение

На 17 октомври 2019 г. проектът Toolkit4RPL бе представен пред експерти от държавните институции, работещи в образователния сектор. Сред гостите на събитието бяха професионалисти от системата на Министерството на образованието, от Центъра за развитие на човешките ресурси, представители на сектора […]

Post Image

Представяне на проект Toolkit4RPL в рамките на събитие за мултиплициране на резултатите по проект PTCARE, координиран от Община Златоград

На 4 септември 2019 г. проектът Toolkit4RPL бе представен на събитие за мултиплициране на резултатите по проект PTCARE, координиран от Община Златоград. Събитието бе посветено на темата за връзката между професионалното образование и пазара на труда и в него взеха […]

Post Image

Популяризиране на проект Toolkit4RP в рамките на две конференции, посветени на темата за социалното включване на учениците и младежи с увреждания.

Toolkit4RPL беше представен по време на две големи събития за разпространение на резултати в Пловдив, България през май и юли 2019 г. На 23 май 2019 г. екипът на Згура-М ЕООД взе участие в заключителната конференция по проект AccessInteract, организирана […]

Post Image

Популяризиране на проекта Toolkit4RP по време на 8-ия Европейски форум за социално предприемачество

Згура-М ЕООД взе участие в 8-ия Европейски форум за социално предприемачество (част от Пловдивския международен панаир) в периода между 28 и 31 март 2019 г. Този форум е едно от най-големите годишни събития в областта на социалната икономика и предприемачество, […]

Post Image

Русенският университет организира семинар по темата за процеса на валидиране на предходен обучителен опит

На 14 март 2019 г. Русенският университет бе домакин на уъркшоп, посветен на темата за признаване и валидиране на предишен обучителен опит в България. Згура-М ЕООД, като организация с познания и опит в областта на валидирането и признаване на предходен […]

Втора международна среща в Лисабон, Португалия

Втората международна среща на проекта “Toolkit4RPL” ще се проведе на 30 – 31 юли 2019 г. в Лисабон, Португалия. По време на срещата ще бъдат представени резултатите от проведеното проучване за анализ на приликите и разликите между системите за валидиране […]

Първа партньорска среща в Чорум, Турция

Първата партньорска среща се проведе на 24-25.01.2019 г. в гр. Чорум, Турция. По време на срещата партньорите обсъдиха всички стъпки по разработване на интелектуалните резултати, както и изготвиха обща стратегия за разпространение на резултати, за осигуряване на качеството и за […]