Home » Новини » Втора международна среща в Лисабон, Португалия

Втора международна среща в Лисабон, Португалия

Втората международна среща на проекта “Toolkit4RPL” ще се проведе на 30 – 31 юли 2019 г. в Лисабон, Португалия. По време на срещата ще бъдат представени резултатите от проведеното проучване за анализ на приликите и разликите между системите за валидиране на предходен обучителен опит в Турция, България, Гърция и Португалия. Срещата съвпада и с организирането на първата образователна мобилност за експерти в областта на обучение на възрастни.