Home » Новини » Първа партньорска среща в Чорум, Турция

Първа партньорска среща в Чорум, Турция

Първата партньорска среща се проведе на 24-25.01.2019 г. в гр. Чорум, Турция. По време на срещата партньорите обсъдиха всички стъпки по разработване на интелектуалните резултати, както и изготвиха обща стратегия за разпространение на резултати, за осигуряване на качеството и за устойчивост на проектните дейности и резултати.