Home » Новини » Популяризиране на проекта Toolkit4RP по време на годишната конференция на Лесотехническия университет

Популяризиране на проекта Toolkit4RP по време на годишната конференция на Лесотехническия университет

Проектът Toolkit4RPL беше представен на годишната конференция на Лесотехническия университет, която се проведе на 19 февруари 2020 г. в столицата София. Конференцията беше посветена на темата за възможностите за обучение и образование в България. Сред участниците бяха студенти и университетски преподаватели от България и чужбина, както и представители на българския неправителствен сектор.