Home » Новини » Популяризиране на проекта Toolkit4RP по време на 8-ия Европейски форум за социално предприемачество

Популяризиране на проекта Toolkit4RP по време на 8-ия Европейски форум за социално предприемачество

Згура-М ЕООД взе участие в 8-ия Европейски форум за социално предприемачество (част от Пловдивския международен панаир) в периода между 28 и 31 март 2019 г. Този форум е едно от най-големите годишни събития в областта на социалната икономика и предприемачество, организирано в България, и ежегодно се посещава от хиляди хора от България и Европа. По време на форума членовете на екипа на Згура-М ЕООД имаха шанса да се срещнат с много хора с различен произход и профил, включително представители на социално уязвимите групи, политици, експерти от държавната администрация и др. и да им представят идеята на проекта Toolkit4RPL и резултатите, постигнати към настоящия момент.