Home » Новини » Популяризиране на проект Toolkit4RP в рамките на две конференции, посветени на темата за социалното включване на учениците и младежи с увреждания.

Популяризиране на проект Toolkit4RP в рамките на две конференции, посветени на темата за социалното включване на учениците и младежи с увреждания.

Toolkit4RPL беше представен по време на две големи събития за разпространение на резултати в Пловдив, България през май и юли 2019 г. На 23 май 2019 г. екипът на Згура-М ЕООД взе участие в заключителната конференция по проект AccessInteract, организирана от Националната асоциация на професионалистите, работещи с хора с увреждания (България), посветена на темата за комуникацията и взаимодействието с младите хора с увреждания и тяхното социално включване. А на 5 юли 2019 г. екипът на Згура-М ЕООД бяха гости на конференция, домакинствана от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, посветена на проблемите и предизвикателствата на младите хора с увреждания и техните възможности за обучение и дейности в свободното време. По време на тези важни събития екипът на Згура-М ЕООД имаше възможността да представи Toolkit4RP като една от успешните проектни инициативи на организацията в областта на признаването и валидирането на предходен обучителен опит.