Home » Новини » Представяне на проект Toolkit4RPL в рамките на събитие за мултиплициране на резултатите по проект PTCARE, координиран от Община Златоград

Представяне на проект Toolkit4RPL в рамките на събитие за мултиплициране на резултатите по проект PTCARE, координиран от Община Златоград

На 4 септември 2019 г. проектът Toolkit4RPL бе представен на събитие за мултиплициране на резултатите по проект PTCARE, координиран от Община Златоград. Събитието бе посветено на темата за връзката между професионалното образование и пазара на труда и в него взеха участие представители на различни държавни институции, работодатели и професионалисти от ключови икономически сектори.